Velkommen til Estée Lauder

Ikrafttredelsesdato: April 2021 23.59. 2018

Estée Lauder Cosmetics A/S Danmark (Norgesfilialen) C/O Spaces Nydalen, Nydalsveien 33 0484 Oslo Norway, VAT 971524898 ("we", "us", or "our") provides the content and services available on the website, esteelauder.no ("Site") to you subject to the following terms and conditions, our Privacy Policy and other terms and conditions and policies which you may find throughout our Site in connection with certain functionality, features or promotions as well as customer service, all of which are deemed a part of and included within these terms and conditions (collectively, “Terms and Conditions”).

Du må være 18 år for å kunne handle fra nettstedet. Hvis du er under 18 år kan du ikke foreta kjøp fra nettstedet vårt. Ved å besøke eller bruke nettstedet, anerkjenner du at du har lest, forstått og akseptert, uten begrensninger eller forbehold, at du er underlagt disse vilkårene. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅR OG BETINGELSER KAN DU IKKE BRUKE NETTSTEDET.

1. Personvern

Les gjennom personvernreglene, slik at du forstår vår praksis for personvern.

2. Produkter og tjenester for personlig bruk

Produktene og tjenestene som er tilgjengelige på dette Nettstedet og alle prøver for disse som vi måtte sende deg, er kun for personlig bruk. Du kan ikke selge eller videreselge noen av produktene eller tjenestene eller prøvene av disse som du kjøper eller på annen måte mottar fra oss. Vi forbeholder oss retten, med eller uten forutgående varsle, til å annullere eller redusere antallet i enhver bestilling på produkter eller tjenester, som vi etter vårt skjønn mener kan resultere i brudd på disse Vilkårene og betingelsene.

3. Kjøpsrelaterte retningslinjer og prosedyrer

For å lese retningslinjer og prosedyrer i forbindelse med bestillinger gjennom dette nettstedet (som f.eks. behandling av ordre, frakt, retur og bytte av varer), klikk her.

4. Innholdets nøyaktighet

Vi prøver å være så nøyaktig som mulig når vi beskriver våre produkter på nettstedet; men vi kan ikke garantere at produktbeskrivelser, farger, informasjon eller annet innhold tilgjengelig på nettstedet er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, oppdatert eller feilfritt.
Dette nettstedet kan inneholde typografiske feil eller unøyaktigheter, og det kan forekomme at det ikke er fullstendig eller oppdatert. Vi forbeholder oss derfor retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller unnlatelser (inkludert etter at en ordre er sendt), samt til å endre eller oppdatere informasjon når det måtte passe og uten forutgående melding. Vennligst merk at slike feil, unøyaktigheter eller unnlatelser kan forekomme i forbindelse med priser og tilgjengelighet, og at vi forbeholder oss retten til å annullere eller avslå en ordre basert på feil pris eller informasjon om tilgjengelighet. Vi beklager eventuelle ulemper.

5. Opphavsrett

All informasjon og innhold tilgjengelig på nettstedet og dens utseende og oppsett, inkludert, men ikke begrenset til varemerker, logoer, tjenestemerker, funksjoner, tekst, grafikk, bilder, knapper, lydklipp, datasamlinger og programvare, og sammenstillingen og organisering av dette (samlet kalt "innhold") eies av Estée Lauder, eller vårt hovedselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere eller lisensgivere, og er beskyttet av nasjonal lovgivning, amerikanske og internasjonale lover, inkludert lover som regulerer opphavsrett og varemerker. Våre varemerker kan ikke brukes til andre formål eller på andre måter uten vårt eksplisitte skriftlige samtykke.
Unntatt som angitt i paragraf 6 nedenfor, og i den grad gjeldende lov tillater det, kan verken innhold eller noen del av nettstedet benyttes, reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, besøkes, endres, eller på annen måte utnyttes, helt eller delvis, uansett formål, uten uttrykkelig, skriftlig samtykke.

6. Begrensede lisenser; Bruksrestriksjoner

Vi gir deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rett til å gå inn på og gjøre personlig bruk av dette nettstedet. Du forstår og samtykker i at du ikke vil gjøre eller forsøke å gjøre skade eller få en tredjepart til å gjøre eller forsøke å gjøre noen av følgende handlinger i forbindelse med din bruk av nettstedet:

 • Ramme inn eller bruke innrammingsteknikker for å innelukke nettstedet eller deler av dette;
 • Bruke megatagger, skjult tekst, roboter, edderkopper, crawlers eller andre verktøy, enten manuelt eller automatisk, for å samle inn, sette sammen, indeksere, mine, republisere, redistribuere, overføre, lisensiere eller laste ned nettstedet, innhol (med unntak av caching eller som nødvendig for å se nettstedet), eller personlige opplysninger om andre personer uten vårt skriftlige samtykke eller autorisasjon;
 • Bruke nettstedet eller innhold annet enn til personlig bruk;
 • Modifisere, benytte reverse engineering eller lage avledede arbeider basert på nettstedet eller dets innhold;
 • Gi deg ut for å være en person eller enhet, eller uriktig hevde eller på annen måte fremstille deg feilaktig som tilknyttet en annen person eller enhet;
 • Forfølge eller på annen måte plage, inkludere oppfordre til plaging av andre, lure eller skade enhver tredjepart inkludert skade mindreårige på enhver måte;
 • Med overlegg bryte gjeldende lover, nasjonale og internasjonale;
 • Sende, laste opp, legge ut, sende på e-post, dele, distribuere, reprodusere eller på annen måte gjøre tilgjengelig datavirus, malware, program, kode, fil eller annet materiell som har som hensikt å forstyrre, endre, ødelegge eller begrense enhver del av nettstedet; og/eller
 • Lage eller dele uoppfordret eller uautorisert reklame eller reklamemateriell, inkludert kjedebrev, masseutsendelser eller andre former for "spam".

Vi gir deg også en begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens til å lage en hyperkobling til hjemmesiden til nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk. Et nettsted som lenker til nettstedet (i) kan lenke til, men ikke kopiere noe og/eller hele innholdet vårt; (ii) kan ikke hevde at vi har godkjent et slikt nettsted eller dets tjenester eller produkter; (iii) kan ikke gi en feilaktig fremstilling av forholdet til oss; (iv) kan ikke inneholde innhold som kan oppfattes som usmakelig, uanstendig, støtende, kontroversielt eller ulovlig eller upassende for alle aldre (som fastsatt etter vårt skjønn); (v) kan ikke fremstille oss eller våre produkter eller tjenester, på en falsk, misvisende, nedsettende eller på annen måte støtende eller upassende måte, eller assosiere oss med uønskede produkter, tjenester eller meninger; og (vi) kan ikke lenke til en hvilken som helst annen side på nettsiden enn hjemmesiden. Vi kan, etter eget forgodtbefinnende, be om at du fjerner enhver link til nettstedet, og ved mottak av en slik anmodning, skal du umiddelbart fjerne en slik kobling og avslutte enhver kobling, hvis du ikke har fått en egen og skriftlig godkjenning av oss til å gjenoppta slik kobling.

All uautorisert bruk av nettstedet eller noe og/eller alt innholdet vårt av deg, vil automatisk annullere de begrensede lisensene som er fastsatt i denne avsnitt 6 uten at det berører andre tiltak etter gjeldende lov eller disse vilkårene.

7. Dine plikter og ansvar

Ved å bruke nettstedet eller noe av dets innhold godtar du at du vil rette deg etter disse vilkår og betingelser og eventuelle advarsler eller instruksjoner på nettstedet. Du samtykker i at når du bruker nettstedet eller noe av dets innhold vil du handle i samsvar med loven, sedvane og i god tro. Du kan ikke foreta noen endringer på nettstedet eller noe innhold eller tjenester som kan vises på dette nettstedet, og kan ikke på noen måte skade integriteten eller driften av nettstedet. Uten å begrense allmenngyldigheten av andre bestemmelser i disse vilkårene, hvis du misligholder uaktsomt eller forsettlig noen av de forpliktelser som er fastsatt i disse vilkårene, skal du, i den grad gjeldende lov tillater det, være ansvarlig for tap og skader som dette kan påføre oss, vårt hovedselskap, våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere eller lisensgivere.

8. Din konto

Med utgangspunkt i aldersgrensene beskrevet, ovenfor, kan du se og bruke mange funksjoner på nettstedet uten å registrere deg, inkludert kjøp, men for å få tilgang til og bruke enkelte deler av nettstedet, må du kanskje registrere en konto hos oss. Du er selv ansvarlig for sikkerheten på kontoen din, for brukernavn og passord og for å begrense tilgangen til datamaskinen din. Hvis det har forekommet uautorisert bruk av passord eller konto, må du kontakte oss med en gang. Du er ansvarlig for å holde alle opplysninger på kontoen din oppdatert. Du godtar å påta deg ansvaret for alle aktiviteter som foregår med din tillatelse eller autorisasjon med din konto, brukernavn og/eller passord, eller fordi du ikke klarer å opprettholde tilstrekkelig sikkerhet på din konto, brukernavn og/eller passord. Hvis du besøker og bruker nettstedet på andres vegne, bekrefter du at du har myndighet til å binde den personen som oppdragsgiver til alle vilkårene som gis her, og i den grad du ikke har slik myndighet, samtykker du i å være bundet til disse vilkårene og alt skadeansvar som forårsakes av urettmessig bruk av nettstedet eller innhold som følge av slik tilgang eller bruk. Du kan når som helst avslutte nettkontoen din hos oss. Vi forbeholder oss retten til å avvise å yte service og/eller avslutte konti uten forutgående varsel hvis du bryter disse vilkårene eller hvis vi bestemmer, etter eget skjønn, at det vil være i vår beste inetersse å gjøre det.

9. Tredje parters lenker

Vi er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder, selv om de er lenket til eller fra dette nettstedet. Lenker som vises på nettstedet er bare til orientering og må ikke anses som anbefalinger fra oss, vårt hovedselskap, våre datterselskaper, tilknyttede selskaper eller partnere av innhold, produkter, tjenester eller leverandører. Du bruker disse eksterne nettstedene på egen risiko. Vi er på ingen måte ansvarlig for å undersøke eller vurdere, og vi garanterer ikke tilbud fra eksterne nettsteder eller andre nettsteder lenket til eller fra vårt nettsted, og vi tar ikke noe ansvar for handlinger, innhold, produkter eller tjenester på slike nettsteder, inkludert, uten begrensning, deres vilkår og personvernregler. Du bør lese gjennom personvernreglene og vilkår og betingelser for eksterne nettsteder du besøker.

10. Spesialfunksjoner, funksjonalitet og hendelser

Nettstedet kan tilby noen spesielle egenskaper og funksjonalitet eller hendelser (for eksempel konkurranser, lotterier eller andre tilbud) som kan (a) være underlagt vilkår for bruk, regler og/eller retningslinjer i tillegg til, eller i stedet for, disse vilkårene; og (b) bli tilbudt av oss eller av tredjeparter. I så fall vil vi varsle deg om dette, og hvis du velger å benytte deg av disse tilbudene, godtar du at din bruk av disse tilbudene vil være gjenstand for slike ytterligere eller separate vilkår for bruk, regler og/eller retningslinjer.

11. Brukerinnhold

Det er vår politikk å avvise forslag og ideer som vi ikke har bedt om. Uavhengig av retningslinjene våre med hensyn til uoppfordrede forslag og ideer, har du selv det hele og fulle ansvaret når du overfører, laster opp, poster, sender på e-post, deler, distribuerer, reproduserer eller på annen måte gjøre tilgjengelige forslag, ideer, henvendelser, tilbakemelding, data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, bilder, videoer, meldinger eller annet materiale (Brukerinnhold) på Nettstedet på noen måte (inkludert gjennom "Kontakt oss" skjemaet). Du gir herved et evigvarende, verdensomspennende, ugjenkallelig, ubegrenset, ikke-eksklusivt, vederlagsfri lisens til å bruke, kopiere, lisensiere, underlisensiere, tilpasse, distribuere, vise, fremføre, reprodusere, sende, modifisere, endre eller på annen måte bruke slikt brukerinnhold i hele verden, i alle medier som nå er kjent per dags dato eller som senere blir utviklet, for noe som helst, inkludert, uten begrensning, utvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring av produkter.
Du bekrefter at du eier eller på annen måte kontrollerer rettighetene til brukerinnholdet ditt. Du godtar å ikke engasjere deg i eller bistå eller oppfordre andre til å engasjere seg i overføring, opplasting, posting, e-posting eller på annen måte gjøre tilgjengelig på nettstedet brukerinnhold som (a) er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, sjikanerende, krenkende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, pornografisk, injurierende, krenkende for andres privatliv, hatefullt, rasistisk, etnisk eller på annen måte støtende; (b) du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig under noen lov eller under kontraktuelle eller betrodde forhold; (c) du vet er falske, uriktige eller villedende; (d) du ble kompensert for eller gitt godtgjørelse av en tredjepart; eller (e) krenker patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller andre rettigheter tilhørende noen part.
Vi er på ingen måte ansvarlig for å undersøke eller evaluere brukerinnhold, og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver vi oss ethvert ansvar for brukerinnholdet. Vi kontrollerer ikke brukerinnholdet som er sendt eller lagt ut på nettstedet av deg eller andre, og vi garanterer derfor ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på brukerinnhold som er sendt eller lagt ut på nettstedet av deg eller andre. Du forstår at ved å bruke nettstedet, kan du bli ekponert for brukerinnhold fra andre som er støtende, usømmelig eller upassende for deg. Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig på noen måte for brukerinnhold, inkludert, uten begrensning, for eventuelle feil eller utelatelser i noe brukerinnhold, eller for tap eller skade av noe slag pådratt deg som et resultat av bruk av brukerinnhold overføres, lastes opp, sendes på e-post eller på annen måte er gjort tilgjengelig via nettstedet.
Du godtar at vi har rett (men ikke er forpliktet) til etter eget skjønn å nekte å legge ut eller fjerne brukerinnhold, og vi forbeholder oss retten til å modifisere, endre, forkorte eller slette brukerinnhold. Uten å begrense det generelle innholdet i den ovennevnte eller andre bestemmelser i disse vilkårene, har vi rett til å fjerne brukerinnhold som bryter disse vilkårene eller på annen måte er upassende, og vi forbeholder oss retten til å nekte service og/eller stenge kontoer uten forvarsel for alle brukere som bryter disse vilkårene eller krenke andres rettigheter.

Deletion of User Content
If you wish to delete certain of your public User Content, such as your ratings and reviews posting(s), on the Site or in connection with our mobile applications, please contact us by email and include the following information in your deletion request: fornavn, etternavn, brukernavn (hvis gjeldende), e-postadresse knyttet til nettstedet vår og/eller mobilapper, begrunnelse for å slette innholdet, dato for publisering av innlegget/innleggende du ønsker å slette (hvis kjent). Hvis du ikke oppgir dette til oss, kan det være at vi ikke klarer å behandle forespørselen om sletting. Merk at det kan gå opptil 10 virkedager å behandle forespørselen din.

12. Krenkelser av opphavsrett

Vi respekterer andres opphavsrett. Hvis du mener at opphavsrettsbeskyttet materiale har blitt kopiert på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, kan du sende en e-post eller skriftlig varsel til vår representant for merknader om krenkelse og oppgi følgende:

 • Identifisering av opphavsrettsbeskyttet arbeid som du hevder er krenket og bekreftelse på at du er eieren av opphavsretten eller autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren;
 • En beskrivelse av materialet du hever at vi har brutt opphavsrettighetene for og hvor dette materialet befinner seg på nettstedet;
 • Din adresse og e-postadresse, samt telefonnummer.
Vår representant for varsler om brudd på opphavsrettigheter er Budde Schou A/S, Hausergade31128 København K. Kontakt advokat Inge Lise Persson Tlf.: +45 3337 6770, e-mail: ILP@buddeschou.dk.

Merk: Kontaktinformasjonen ovenfor er kun beregnet for å varsle Estée Lauder om at opphavsrettsbeskyttet materiale kan ha blitt krenket. All other inquiries will not receive a response through this process and should be directed to our customer service group by email.

13. Ansvarsfraskrivelse

Dette nettstedet og innholdet på det presenteres "som forevist". Verken vi eller vårt hovedselskap, våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere eller lisensgivere gir noen som helst form for garantier verken uttrykte eller underforståtte i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene, eller nettstedet eller noe av innholdet.

Du aksepterer at, så langt som gjeldende lov tillater, vil vi ikke være ansvarlig for (verken kontraktmessig, tort (inkludert uaktsomhet) eller på annet vis), under noen omstendigheter, for noen (a) forretningsavbrudd (b) tilgangsforsinkelser eller tilgangsavbrudd på nettsiden; (c) manglende levering, feillevering, korrupsjon, destruksjon eller annen modifisering av data; (d) tap eller skader av noe slag påført som følge av befatning med eller tilstedeværelse av koblinger til andre nettsteder på nettstedet; (e) datavirus, systemsvikt eller feil som kan oppstå i forbindelse med din bruk av denne nettsiden, også under hyperlenker til eller fra tredjeparts nettsteder (f) eventuelle feil eller mangler i innhold eller (g) hendelser utenfor vår kontroll. Vi gir ingen garantier for at det ikke kan forekomme feil.

Videre så langt tillatt ved lov, er verken vi eller vårt hovedselskap, våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere eller lisensgivere ansvarlig for enhver direkte eller indirekte skade av noe slag (inkludert tapt omsetning) knyttet til nettstedet eller din bruk av dette, og under ingen omstendighet skal vært maksimale erstatningsansvar overstige ett hundre euro (100,00 EUR) eller tilsvarende beløp i lokal valuta.
Du bekrefter at ingen krav eller handling som følger av eller er knyttet til bruk av nettstedet eller disse vilkårene og betingelsene kan fremsettes av deg mer enn ett (1) år etter at årsaken som første til slikt krav oppsto. Hvis du har en tvist med oss eller ikke er fornøyd med nettstedet, er ditt eneste virkemiddel at din bruk av nettstedet opphører. Vi har ingen ansvar eller erstatningsplikt overfor deg.

14. Skadesløsholdelse

Du samtykker i å forsvare, holde skadesløs og holde oss, vårt datterselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ledere, direktører, ansatte og agenter skadesløs i forhold til tap, skader eller kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer som måtte oppstår på grunn av en tredje parts erstatningskrav, saksanlegg eller krav som måtte oppstå som følge av (i) din ulovlige bruk av nettstedet eller innhold på nettstedet i henhold til lover, forskrifter eller disse vilkår og betingelser, eller (ii) enhver del av ditt brukerinnhold. Du samtykker også i å holde skadeløs den skadeløse part for eventuelle tap, skader eller kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, som følge av din bruk av programvareroboter, crawlere, søkeroboter eller lignende datainnsamling og utvinningsverktøy, eller enhver handling du foretar som pålegger vår infrastruktur en urimelig byrde eller belastning.

15. Tvister

Eventuelle tvister som oppstår som følge av tolkningen, gyldigheten og/eller håndhevelsen av disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt den kompetente domstolen på kundens bosted. Disse vilkår og betingelser styres av og må forstås i sammenheng med lovene i jurisdiksjonen.

16. Samtykke til å motta varsler elektronisk ved publisering på nettstedet og via e-post

Ditt samtykke til å motta enhver avtale, melding, avsløringer og annen kommunikasjon (kollektivt "Merknader" til disse vilkår og betingelser, kommer elektronisk fra vårt, inkludert uten begrensning på e-post eller gjennom meldinger på dette nettstedet. Du godtar at alle merknader som vi sender til deg elektronisk, tilfredsstiller juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. To withdraw your consent to receive Notices electronically, you must notify us of your withdrawal of such consent by emailing us and discontinue your use of this Site. I slike tilfeller skal alle rettigheter du har fått ifølge disse vilkår og betingelser, inkludert, men ikke begrenset til avsnitt6 heri automatisk opphøre. Vi kan dessverre ikke tilby brukere som ikke godtar å motta elektroniske merknader å bruke nettstedet.
Vær oppmerksom på at dette samtykke til å motta merknader er helt atskilt fra ethvert valg du kan gjøre med hensyn til mottak av markedskommunikasjon. Dine valgmuligheter med hensyn til mottak av markedskommunikasjon er nedfelt i våre personvernregler.

17. Generelt

Du erkjenner og samtykker i at disse Vilkårene og betingelsene, utgjør den fullstendige og eksklusive avtalen mellom oss med hensyn til din bruk eller kjøp på Nettstedet og erstatter og styrer alle tidligere forslag, avtaler eller annen kommunikasjon.
Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre disse vilkårene når som helst ved å publisere endringene på nettstedet og gi varsel om slik endring. Eventuelle endringer trer i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på nettstedet. Dato for gjeldende versjon av vilkår og betingelser er oppgitt øverst på siden. Din fortsatte bruk av nettstedet utgjør deretter din aksept av alle endrede vilkår. Vi kan både med og uten forutgående varsel annullere enhver av disse rettighetene gitt under disse vilkårene og betingelsene. Du må umiddelbart rette deg etter eventuelle varsler om opphør eller andre varsler ved å avslutte all bruk av nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å endre eller legge ned midlertidig eller permanent, nettstedet (eller del av det) med eller uten forutgående varsel etter eget skjønn.
Ingenting i disse vilkårene skal tolkes som opprettelse av noe byrå, partnerskap eller annen form for samarbeid mellom oss. Vår manglende evne til å kreve at du oppfyller en av bestemmelsene skal ikke påvirke vår fulle rett til å kreve en slik ytelse til enhver tid deretter, og heller ikke skal vår frafallelse av et brudd på en bestemmelse ansees for å gi avkall på selve bestemmelsen. I tilfelle at noen bestemmelse i disse vilkårene skal være umulig å håndheve eller ugyldige i henhold til gjeldende lovgivning eller bli så holdt av noen gjeldende voldgiftsdom eller rettsavgjørelse, skal slik umulig håndheving eller ugyldighet ikke føre til at disse vilkårene er umulig å håndheve som helhet, men disse vilkårene skal da endres i den grad det er mulig, av det dømmende foretaket, slik at det mest mulig reflekterer partenes opprinnelige hensikt, slik den gjenspeiles i den opprinnelige bestemmelsen. Overskriftene i vilkår og betingelser er kun for å øke lesbarheten og må ikke brukes i tolkningen av disse.
If you have any questions regarding these Terms and Conditions, please email us.

Copyright © Estée Lauder Inc. Alle rettigheter forbeholdt globalt.

Topp
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink